ซีดีเพลงคืออะไร

หรือเรียกอีกอย่างว่า ซีดีเพลงซีดีเพลง เป็น ซีดี คอมแพคที่มีแทร็กเสียงที่ให้คุณฟังเพลงสุนทรพจน์หนังสือบนเทปหรือเสียงอื่น ๆ

เงื่อนไข CD, CD