คำตรงข้ามคืออะไร

โดยทั่วไป antonym หมายถึงคำที่มีความหมายตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่นความเย็นเป็นสิ่งที่ ตรงกันข้าม สำหรับคำที่ร้อนแรง คำตรงข้ามใด ๆ สำหรับคำคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้ใน Computer Hope อยู่ด้านล่างคำจำกัดความ

คำพ้องความหมาย