Animoji คืออะไร

แอนนิโมจิเป็นอิโมจิแบบภาพเคลื่อนไหวที่ปล่อยออกมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการมือถือ Apple รุ่น iOS 11 Animoji จะใช้คุณสมบัติการสแกนใบหน้า ID บนอุปกรณ์ Apple เพื่ออ่านการแสดงออกทางสีหน้าของบุคคลที่ใช้อุปกรณ์ Apple การแสดงออกทางสีหน้าเหล่านั้นจะถูกรวมเข้ากับ Animoji พวกเขาจะพร้อมใช้งานในแอปข้อความใน iOS 11 และเพิ่มมิติใหม่ของความสนุกในการส่งข้อความถึงเพื่อนและครอบครัว ผู้รับข้อความจะเห็น Animojis เป็นวิดีโอวนซ้ำและสามารถรวมเสียงได้ด้วย

เงื่อนไขของ Apple, Emoji, ข้อกำหนดของโทรศัพท์