จอภาพแบบอะนาล็อกคืออะไร

จอภาพอะนาล็อก เป็นจอภาพที่สามารถรับสัญญาณที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่องหรืออะนาล็อกจากอะแดปเตอร์วิดีโอสำหรับช่วงสีที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ของจอภาพ CRT ทั้งหมดเป็นจอภาพแบบอะนาล็อกและจอแบนทั้งหมดเป็นดิจิตอล

อะนาล็อก, จอภาพดิจิตอล, ข้อกำหนดของวิดีโอ