อุปกรณ์เสริมคืออะไร

อุปกรณ์ใด ๆ ที่เพิ่มเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ ตัวอย่างที่ดีของ อุปกรณ์เสริม คือเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ได้ แต่คอมพิวเตอร์จะยังคงทำงานได้หากไม่มีเครื่องพิมพ์ ด้านล่างเป็นรายการอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Gadget, ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์ต่อพ่วง