หมายเลขการเข้าถึงคืออะไร

หมายเลขการเข้าถึง คือหมายเลขที่ใช้ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่นพินที่ ATM หรือโมเด็มที่หมุนหมายเลขคอมพิวเตอร์อื่น

ข้อกำหนดของโมเด็ม, รหัสผ่าน, PIN