Access Light คืออะไร

ไฟแสดงการทำงาน หรือ ไฟแสดงการทำงาน คือ LED ที่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์ที่ติดสว่างเมื่อเปิดหรือทำงาน ตัวอย่างเช่นในขณะที่โปรแกรมเปิดไฟแสดงการทำงานกะพริบและปิดเพื่อระบุว่าคอมพิวเตอร์และฮาร์ดไดรฟ์ทำงาน

เงื่อนไขซีดี, ข้อกำหนดสี, เงื่อนไขฟลอปปี้ไดรฟ์, ข้อกำหนดฮาร์ดไดรฟ์, LED