ค่าสัมบูรณ์คืออะไร

บางครั้งเรียกว่า ค่าตัวเลข ค่าสัมบูรณ์ คือ ค่า ที่ไม่เป็นลบของจำนวนจริงโดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่นค่าสัมบูรณ์ของทั้ง 12 และ -12 คือ 12

จำนวน