ที่อยู่แอบโซลูทคืออะไร

หรือที่รู้จักกันว่าที่ อยู่โดยตรงที่อยู่ของเครื่อง หรือที่ อยู่จริงที่อยู่ ที่ แน่นอน คือที่อยู่หน่วยความจำที่แน่นอน

ที่อยู่, ที่อยู่ฐาน, ที่อยู่ทางอ้อม, เงื่อนไขหน่วยความจำ, เงื่อนไขการเขียนโปรแกรม