สิทธิ์การเข้าถึงคืออะไร

สิทธิ์ใด ๆ ที่ถูกวางไว้บนทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่นหากบัญชีไม่มี สิทธิ์การเข้าถึง ไฟล์คุณอาจไม่สามารถอ่านอ่านหรือเขียนไฟล์นั้นได้ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณจะได้รับข้อผิดพลาดถูกปฏิเสธการเข้าถึง

บัญชี, ACL, เงื่อนไขเครือข่าย, การอนุญาต