การเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์คืออะไร

การเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้เขียนใช้สัมบูรณ์แทนการกำหนดที่อยู่ทางอ้อม ตัวอย่างเช่นในภาษาแอสเซมบลีโปรแกรมเมอร์อาจป้อนที่อยู่หน่วยความจำที่แน่นอนสำหรับการจัดเก็บข้อมูลแทนที่อยู่ทางอ้อมที่อาจใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมที่สูงขึ้น

การระบุที่อยู่ทั้งหมด, การกำหนดที่อยู่ทางอ้อม, เงื่อนไขการเขียนโปรแกรม