ยกเลิกคืออะไร

คำที่ใช้เพื่ออธิบายการยุติกระบวนการคอมพิวเตอร์หรือคำสั่ง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกด Alt + F4 เพื่อ ยกเลิก โปรแกรมที่หยุดตอบสนอง

Esc, ตรึง, กระบวนการ, เงื่อนไขความปลอดภัย