A: คืออะไร

ตอบ: เป็นไดรฟ์แบบฟิสิคัลที่อยู่บนพีซีรุ่นเก่าหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกับ IBM ไดรฟ์ A: หมายถึงฟลอปปีดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วหรือ 5.25 นิ้ว บ่อยครั้งที่ไดรฟ์ A: ได้รับการกำหนดค่าในการตั้งค่า CMOS เป็นไดรฟ์ที่สามารถบู๊ตได้ครั้งแรกในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกับ IBM ได้เพื่อให้คุณใช้ฟล็อปปี้ดิสก์ที่สามารถบู๊ตได้

วันนี้ไดรฟ์ A: ล้าสมัยมากขึ้นและถูกแทนที่ด้วยไดรฟ์ CD-ROM และ USB

B :, C :, D:, อักษรระบุไดรฟ์, ฟลอปปี้ไดรฟ์, เงื่อนไขการใช้ฟลอปปี้