Skinz คืออะไร

อีกทางเลือกหนึ่งเรียกว่าส กิน หรือ ซอฟต์แวร์สกิน skinz ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์โดยรวมของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ปัจจุบันมีโปรแกรมซอฟต์แวร์หลายโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งสกินหรือรูปลักษณ์ของโปรแกรม ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ Litestep, Opera, Winamp, Windows, Windows Media Player และโปรแกรมอื่น ๆ

ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์