แบ่งปันไดรฟ์ซีดีรอมของฉันใน Windows 3.x

ตรวจสอบว่าโปรแกรมควบคุม MS-DOS ของคุณกำลังโหลดใน Config.sys ซึ่งคุณมี MSCDEX.EXE รุ่น 2.21 ขึ้นไปและใน autoexec.bat บรรทัด MSCDEX นั้นลงท้ายด้วย / s

หากคุณใช้งาน Novell NetWare กับ Windows สำหรับ Workgroups ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า MSCDEX กำลังโหลดก่อน MSPIX

หลังจากทำการแก้ไขข้างต้นรีบูตคอมพิวเตอร์และเลือกไดรฟ์ซีดีรอมแล้วในตัวจัดการไฟล์เลือกแชร์จากเมนูดิสก์