การตั้งค่าให้โปรแกรมเริ่มโดยอัตโนมัติใน Windows 3.x

มีสองวิธีในการเริ่มโปรแกรมโดยอัตโนมัติเมื่อทำการบูทเข้าสู่ Windows 3.11

ก่อนอื่นให้สร้างไอคอนสำหรับสิ่งที่คุณต้องการเริ่ม หรือคัดลอกไอคอนของสิ่งที่คุณต้องการเริ่มและวางไว้ในกลุ่ม เริ่มต้น ในโปรแกรมจัดการ สิ่งใดก็ตามในกลุ่มเริ่มต้นจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงานทุกครั้ง

อีกวิธีหนึ่งคือจาก MS-DOS โดยการพิมพ์ win คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมที่คุณต้องการเรียกใช้หลังจากคำสั่ง ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ win notepad จะเรียกใช้ Windows และเรียกใช้ notepad โดยอัตโนมัติ