วิธีการเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์หลาย ๆ ไฟล์

อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลไฟล์ต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากันได้กับโปรแกรมอื่น ตัวอย่างที่ดีที่สามารถใช้สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนชื่อไฟล์ ASP เป็นไฟล์ HTML

หมายเหตุ: สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อนามสกุลไฟล์และเปลี่ยนประเภทของไฟล์ได้ ตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่มีนามสกุล. txt เป็น. jpg และทำให้เป็นรูปภาพหรือไฟล์. exe และทำให้สามารถเรียกใช้งานได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทไฟล์คุณจะต้องแปลงไฟล์ ในตัวอย่างของไฟล์. exe และนามสกุลไฟล์อื่น ๆ คุณอาจต้องใช้โปรแกรมเพื่อสร้างไฟล์หรือบันทึกไฟล์เป็นนามสกุลไฟล์อื่น

  • การเปลี่ยนชื่อใน MS-DOS และบรรทัดคำสั่ง Windows
  • การเปลี่ยนชื่อใน Linux

ในการเปลี่ยนชื่อนามสกุลไฟล์จากบรรทัดคำสั่งของ Windows ให้เปิดพรอมต์คำสั่งแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เปลี่ยนชื่อนามสกุลไฟล์ที่เก็บต้นฉบับ

ใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่บรรทัดคำสั่ง MS-DOS หรือ Windows หรือภายในไฟล์แบตช์

 xcopy * .shn * .wav 

การใช้ไวด์การ์ดช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ ทั้งหมด ด้วย. shn เป็น .wav ในขณะที่เก็บไฟล์และนามสกุลเดิมไว้

  • ดูคำสั่ง xcopy สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งนี้

เปลี่ยนชื่อและแทนที่ไฟล์ด้วยนามสกุลไฟล์

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนขยายโดยไม่เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้คุณสามารถใช้คำสั่งที่คล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้

 เปลี่ยนชื่อ * .shn * .wav 

เปลี่ยนชื่อไฟล์และนามสกุลเดียว

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์และนามสกุลเดียวคุณสามารถระบุชื่อไฟล์และนามสกุลไฟล์ตามที่แสดง

 เปลี่ยนชื่อ hope.txt hope.html 

ในตัวอย่างข้างต้นไฟล์ข้อความ "hope.txt" จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "hope.html"

เปลี่ยนชื่อไฟล์เดียวด้วยคำสั่ง move

เช่นเดียวกับการใช้คำสั่งเปลี่ยนชื่อคุณยังสามารถใช้คำสั่งย้ายเพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ตามที่แสดง

 ย้าย hope.txt hope.html 

ในตัวอย่างข้างต้นไฟล์ข้อความ "hope.txt" จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "hope.html"

การเปลี่ยนชื่อใน Linux

ในบรรทัดคำสั่ง Linux คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์และนามสกุลไฟล์โดยใช้คำสั่ง mv (ย้าย) ดังที่แสดง

 mv hope.txt hope.html 

ในตัวอย่างข้างต้นไฟล์ข้อความ "hope.txt" จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "hope.html"