วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด 'ตัวแปลคำสั่งที่หายไป'

ตัวแปลคำสั่งเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่จัดการแต่ละคำสั่งบนคอมพิวเตอร์และหากไฟล์นี้บนอุปกรณ์ที่สามารถบู๊ตได้คุณจะพบข้อผิดพลาดนี้ ด้านล่างนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของข้อผิดพลาดนี้

ซีดีหรือดิสเก็ตต์ที่บูตไม่ได้ในไดรฟ์

ตรวจสอบว่าไม่มีแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์แผ่นซีดีหรือดีวีดีอยู่ในไดรฟ์และไม่มีไดรฟ์ USB เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการเชื่อมต่อดิสก์หรือไดรฟ์หรือคอมพิวเตอร์อาจลองบูทจากฮาร์ดไดรฟ์แทน

การตั้งค่าตัวเลือกการบูตไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าตัวเลือกการบู๊ตถูกตั้งค่าอย่างเหมาะสมภายใน CMOS เราขอแนะนำให้ตัวเลือกการบูตเหมือนกับตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง

 1. ห้อย
 2. ฮาร์ดไดรฟ์
 3. ซีดีรอม
 4. เครือข่าย
 • วิธีเข้าสู่การตั้งค่า BIOS หรือ CMOS

command.com, msdos.sys, io.sys หรือ drvspace.bin สูญหายหรือเสียหาย

ใช้แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ที่สามารถบู๊ตได้กับ sys.com ดิสเก็ตต์ MS-DOS แรกดิสเก็ตต์ Windows 95 หรือ Windows 98 ก็ใช้งานได้เช่นกัน

 1. บูตจากแผ่นฟลอปปี้ดิสก์และไปที่พรอมต์ A: \>
 2. หนึ่งครั้งที่พร้อมต์พิมพ์ sys c: และกด Enter
 3. การป้อนคำสั่งนี้ควรให้ระบบข้อความที่ถ่ายโอนแก่คุณ เมื่อระบบถูกถ่ายโอนแล้วให้นำแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ออกแล้วรีบูตคอมพิวเตอร์

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยแผ่นดิสเก็ตต์ที่สามารถบู๊ตได้ หากคุณไม่มีแผ่นดิสเก็ตต์ที่สามารถบู๊ตได้ให้อ้างถึงหน้าดิสเก็ตต์บูตของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง ดูหน้าดิสก์สำหรับบูตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างดิสก์สำหรับบูต

ฮาร์ดไดรฟ์เสีย

ในที่สุดฮาร์ดไดรฟ์อาจไปหรือไม่ดี หากหลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วคุณยังคงได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวแปลคำสั่งหรือคอมมิชชันที่ขาดหายไปหรือไม่ดีเราขอแนะนำให้คุณทำตามคำแนะนำด้านล่าง

 1. บูตคอมพิวเตอร์ด้วยแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ที่สามารถบู๊ตได้
 2. ที่พรอมต์พิมพ์ fdisk / mbr และกด Enter
 3. การป้อนคำสั่งนี้จะทำให้คุณกลับมาที่พรอมต์โดยไม่มีข้อความ
 4. เมื่อกลับมาที่พรอมต์ให้รีบูตคอมพิวเตอร์
 5. หากเกิดปัญหาเดียวกันเราขอแนะนำให้คุณลบและสร้างพาร์ติชันขึ้นใหม่และติดตั้งระบบปฏิบัติการกลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์