วิธีสร้างข้อความ HTML ที่ยังไม่ฟอร์แมต

คุณสามารถแทรกข้อความที่ไม่ฟอร์แมตข้อความด้วยช่องว่างหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ไม่ซ้ำอื่น ๆ โดยใช้
 แท็ก

ตัวอย่าง

 ยินดีต้อนรับสู่คอมพิวเตอร์หวังว่า 

ตัวอย่างข้างต้นจะส่งผลให้ผลลัพธ์ต่อไปนี้:

 ยินดีต้อนรับสู่คอมพิวเตอร์หวังว่า