วิธีการเปลี่ยนรูปแบบและคุณภาพของริพใน Windows Media Player

Windows Media Player เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการจัดเก็บและจัดระเบียบคลังเพลงของคุณ เมื่อคุณริพซีดีเพลง (คัดลอกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ) คุณสามารถควบคุมรูปแบบไฟล์ที่บันทึกและคุณภาพของเพลง ตามค่าเริ่มต้น Windows Media Player จะบันทึกเพลงที่ริพทั้งหมดเป็น WMA ด้วยคุณภาพ 128 Kbps หากคุณต้องการบันทึกเพลงในรูปแบบหรือคุณภาพอื่นให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

การเปลี่ยนรูปแบบไฟล์และคุณภาพ

  1. เปิด Windows Media Player

เคล็ดลับ: หากต้องการเปิด Windows Media Player อย่างรวดเร็วให้กดปุ่ม Windows พิมพ์ WMP แล้ว กด Enter

  1. ในเมนูเครื่องมือให้คลิก ตัวเลือก ...

  1. ในหน้าต่างตัวเลือกคลิกแท็บ Rip Music (A)
  2. เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ จากเมนูแบบเลื่อนลง (B) และลากแถบเลื่อน คุณภาพเสียง เพื่อปรับบิตเรต (C)
  3. คลิก Apply (D) จากนั้น คลิก OK (E)