วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Google

ไม่ว่าคุณจะพบรหัสผ่านที่คุณชอบดีกว่าหรือคิดว่ารหัสผ่านปัจจุบันของคุณไม่ปลอดภัยเพียงพอขั้นตอนในส่วนถัดไปแสดงวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Google

เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Google

  1. ลงชื่อเข้าใช้ บัญชีของฉัน
  2. ภายใต้การ ลงชื่อเข้าใช้ & ความปลอดภัย เลือกการลงชื่อเข้าใช้ Google

  1. ภายใต้วิธีการ รหัสผ่าน & การลงชื่อเข้าใช้ คลิกส่วนรหัสผ่าน

  1. ในหน้าจอต่อไปนี้ให้ ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ แล้วคลิก

    ปุ่ม.
  2. ในหน้าจอถัดไปให้พิมพ์ รหัสผ่านใหม่ ( A ) ยืนยันรหัสผ่านใหม่ ( B ) จากนั้นคลิกปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน ( C )