วิธีการเปลี่ยนกำลังขยายเริ่มต้นของ Adobe Photoshop

Adobe Photoshop ในปัจจุบันไม่มีวิธีการเปลี่ยนความละเอียดเริ่มต้นเมื่อเปิดไฟล์ใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อไฟล์เปิดขึ้นผู้ใช้สามารถกด Ctrl และปุ่มลบเพื่อซูมออกจากภาพหรือ Ctrl และปุ่มบวกเพื่อซูมเข้าที่ภาพ

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการซูมถึง 100% หลังจากเปิดเอกสารให้กดปุ่ม Ctrl + 0 (ศูนย์) เพื่อซูมเข้าสู่ขนาดเต็มของหน้าต่าง