ช่วยเหลือและสนับสนุนเกมคอมพิวเตอร์ Command and Conquer

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีซีดีรอมความเร็วสูงสองเท่าหรือสูงกว่า

ไม่สามารถติดตั้ง C&C

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 20 MB หรือมากกว่า หากคุณใช้พื้นที่คู่คุณต้องมีอย่างน้อย 42 MB หรือมากกว่า

  • การกำหนดพื้นที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์

ข้อผิดพลาดกับชุดชิปการ์ดเสียง OPTi930

ตรวจสอบการตั้งค่าการ์ดเสียง (แนะนำ: ที่อยู่ = 220, IRQ = 5, DMA = 1, T = 4 ) โดยใช้ Sound Blaster Pro จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับการตรวจจับอัตโนมัติสำหรับการ์ดเสียง อย่าพยายามทำการทดสอบไม่เช่นนั้นจะหยุดการทำงานอย่างไรก็ตามหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ควรทำงาน