ฮาร์ดไดรฟ์มีขนาด 504, 528 หรือ 540 MB เท่านั้น

ขอแนะนำให้คุณเข้าสู่การตั้งค่า CMOS และเปิดใช้งานการบล็อกที่อยู่ขนาดใหญ่ (LBA) หรือ Extended CHS (ECHS) หากตัวเลือกเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลือกดูว่าคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิตแผงวงจรหลักมีการอัพเกรด BIOS เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ใน CMOS หรือไม่

ข้อควรระวัง: เมื่อเปลี่ยนโหมดฮาร์ดไดรฟ์เป็น Standard CHS, Extended CHS (ECHS) หรือ LBA จะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเค้าโครงของฮาร์ดไดรฟ์ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการอ่านข้อมูล ขอแนะนำว่าเมื่อเปลี่ยนโหมดหลังจากเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์แล้วฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ในโหมดใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งหากโหมดต่างกันระหว่างสองเครื่อง