ฉันจำเป็นต้องตั้งจัมเปอร์เมื่อติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ใหม่หรือไม่?

ใช่สำหรับฮาร์ดไดรฟ์ IDE เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตั้งค่าจัมเปอร์อย่างถูกต้อง หากไม่ทำอย่างถูกต้องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่สามารถบู๊ตได้หรือตรวจไม่พบฮาร์ดไดรฟ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหากอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอยู่ในพอร์ต IDE อุปกรณ์นั้นถูกตั้งค่าเป็นอุปกรณ์หลักและอีกอุปกรณ์หนึ่งถูกตั้งค่าเป็นสลาฟหรือสายเคเบิลที่เลือก

เคล็ดลับ: การตั้งค่าจัมเปอร์ฮาร์ดไดรฟ์ก่อนหน้าจำนวนมากอยู่ในหน้าข้อมูลจำเพาะฮาร์ดไดรฟ