การลบกลุ่ม / ไอคอนในโปรแกรมจัดการ

ไฮไลต์ไอคอนหรือกลุ่มที่คุณต้องการลบอย่างถาวรและกดปุ่ม del หรือ delete บนคีย์บอร์ด