การสร้างภาพสามภาพ: ภาพแรกอยู่ทางซ้ายสองภาพอยู่กึ่งกลางภาพสามภาพทางขวา

การสร้างภาพสามภาพในหนึ่งบรรทัดต้องใช้ตารางที่มีสามเซลล์ทำให้ภาพอยู่กึ่งกลางอย่างเท่าเทียมกัน

ตัวอย่าง

รหัสด้านบนจะส่งผลให้ภาพที่คุณเห็นด้านล่าง