โปรเซสเซอร์ AMD และ Intel สามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่?

ไม่โปรเซสเซอร์ของ AMD และ Intel ใช้สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

โดยพื้นฐานแล้วหากคุณมีเมนบอร์ด Intel คุณต้องใช้โปรเซสเซอร์ Intel และเมนบอร์ด AMD จะต้องมีโปรเซสเซอร์ AMD